Rekonštrukcia historickej budovy

Historické stavby sú dedičstvom, ktoré nám zanechali naši predkovia a preto k ich revitalizácii pristupujeme s patričnou úctou. Predstavujú kultúrnu hodnotu, ktorú je potrebné obnovovať a chrániť pre ďalšie generácie. Každá stavba, či už historická alebo pamiatkovo chránená si vyžaduje individuálne riešenie vzhľadom k jedinečnosti použitých materiálov, techník, materiálových štruktúr a ozdobných prvkov charakterizujúcich obdobie jej vzniku. Aby si stavba zachovala svoj pôvodný dobový výraz, počas rekonštrukcie fasády vychádzame z pôvodnej fotodokumentácie a spolupracujeme s odborne kvalifikovanými pracovníkmi a s príslušným pamiatkovým úradom.

Pozrite si aj

Lukratívna obytná zóna Pod Gombášom

Lukratívna obytná zóna Pod Gombášom

Rožňava

Individuálna bytová výstavba

Individuálna bytová výstavba

Nájomné byty

Nájomné byty

Jasov

Táto stránka používa cookies.