Rekonštrukcia historickej budovy

Historické stavby sú dedičstvom, ktoré nám zanechali naši predkovia a preto k ich revitalizácii pristupujeme s patričnou úctou. Predstavujú kultúrnu hodnotu, ktorú je potrebné obnovovať a chrániť pre ďalšie generácie. Každá stavba, či už historická alebo pamiatkovo chránená si vyžaduje individuálne riešenie vzhľadom k jedinečnosti použitých materiálov, techník, materiálových štruktúr a ozdobných prvkov charakterizujúcich obdobie jej vzniku. Aby si stavba zachovala svoj pôvodný dobový výraz, počas rekonštrukcie fasády vychádzame z pôvodnej fotodokumentácie a spolupracujeme s odborne kvalifikovanými pracovníkmi a s príslušným pamiatkovým úradom.

Pozrite si aj

Lukratívna obytná zóna Pod Gombášom

Lukratívna obytná zóna Pod Gombášom

Rožňava

Individuálna bytová výstavba

Individuálna bytová výstavba

Nájomné byty

Nájomné byty

Jasov