Pod Gombášom

Lukratívna obytná zóna
Aktuálne realizovaný projekt Pod Gombášom má za cieľ naplniť predstavy obyvateľov Rožňavy a blízkeho okolia o lukratívnom rodinnom bývaní v blízkosti mesta. Lokalita novej rezidenčnej zóny určenej pre výstavbu šesťdesiatich rodinných domov sa nachádza tesne pod lesom s mierne svahovitým terénom s južnou orientáciou, len 350 m od východného okraja Rožňavy, v smere centrum Rožňavy – Košice. Domáce obyvateľstvo prejavilo nečakane vysoký záujem a uvítalo myšlienku novej rezidenčnej štvrti v Rožňave, kde realitný trh v súčasnosti postráda stavebné pozemky s vybudovanými inžinierskymi sieťami. V okrajovej časti rezidenčnej lokality je na zvýšenie komfortu obyvateľov navrhnuté ihrisko pre deti a zóna na oddych.

Inžinierske siete v lokalite

Sieť verejného osvetlenia, mestská kanalizácia, rozvody vody, elektriny a telekomunikačná sieť vrátane T-COM optického kábla s možnosťou pripojenia na vysoko rýchlostný internet.

Komunikácia a osvetlenie

Pre lokalitu je navrhnutá spevnená cesta a chodníky, ktoré po skolaudovaní prejdú do vlastníctva a správy mesta Rožňava. Občianska vybavenosť bude dostupná individuálnou dopravou.

Technológia výstavby

Výstavba rodinných domov je realizovaná zo stavebného materiálu Porotherm tehla, v prípade drevostavby systém H-Block … (podľa dohody s budúcim vlastníkom). Stavby sú navrhnuté tak, že spĺňajú kritériá stanovené pre energetickú triedu A0.

LUKRATÍVNA OBYTNÁ ZÓNA 2018

RODINNÝ DEŇ 2019

Rodinné domy dostupné pre každého

Výstavba napreduje 2020

Prečo bývať Pod Gombášom

RODINNÝ DEŇ 2020

Táto stránka používa cookies.