NOVÉ BÝVANIE AJ KEĎ NIE „VO VLASTNOM“

Výborným príkladom riešenia bytovej otázky v obciach na Slovensku je zámer starostu obce Jasov Ing. Gabriela Nagya, ktorý ešte koncom roka 2015 vyhovie dopytu obyvateľov po novom ekonomickom bývaní. Sme radi, že vám môžeme priniesť exkluzívne interview, ktoré nám pán starosta poskytol.

Pán starosta, vedeli by ste pre našich čitateľov priblížiť váš zámer o výstavbe nájomných bytov v obci?

„Primárnym motívom pre výstavbu nájomných bytových domov bol z roka na rok silnejúci dopyt po novom bývaní zo strany mladých ľudí. Naším cieľom je týchto ľudí udržať v regióne a vytvoriť pre nich vhodné podmienky pre život. Obec Jasov má v územnom pláne vymedzené lokality pre individuálnu bytovú výstavbu ale vlastnícke vzťahy k pozemkom sú zatiaľ nevysporiadané. Preto sme prioritne zvolili alternatívu využiť pozemok, ktorý má obec vo vlastníctve a vybrať sa cestou výstavby nájomných bytov. Uspokojíme tak požiadavky mladých a dôchodcov po ekonomickom bývaní. “

Aké byty budú k dispozícii pre záujemcov?

„Navrhované byty sú jednoizbové (40m2) a dvojizbové (55m2). Bytový komplex pozostáva z dvoch bytových domov, a v každom z nich je šesť bytových jednotiek. Z minulých rokov evidujeme žiadosti o prenájom obecných bytov, ktoré sme doposiaľ nevedeli naplniť nakoľko v nájomnom bytovom dome, ktorý bol postavený z prostriedkov ŠFRB (Štátneho fondu rozvoja bývania) z roku 2001 nie sú k dispozícii voľné byty. Z tejto skúsenosti vychádzajúc, nový zámer počíta aj s možnosťou ďalšej naväzujúcej výstavby.“

Aký je časový plán pre výstavbu a odovzdávanie bytov do užívania nájomcom?

„Predpokladaný termín kolaudácie je koniec roka 2015. Dodávateľom stavby a zároveň aj investorom je spoločnosť MONDREV s.r.o., ktorá je certifikovaným dodávateľom stavieb z nízkoenergetického stavebného systému VELOX. Vďaka výhodám, ktoré tento stavebný systém poskytuje, bude možné zabezpečiť skoré uvedenie stavby do užívania.“

Spomenuli ste, že sa jedná o ekonomické bývanie. Aká je predpokladaná výška nájmu bytov, s ktorou môžu záujemcovia rátať?

„Nájomné bytov vrátane fondu opráv sa bude pohybovať v rovine 150 až 160 Eur mesačne. Keďže plánované bytové domy spadajú do kategórie nízkoenergetických stavieb, mesačné náklady na energie budú výrazne nižšie ako v bytových domoch z klasických stavebných materiálov.“

Počíta sa s možnosťou odkúpenia bytov do osobného vlastníctva?

„Áno, je tu táto možnosť. Obec odkupuje od investora hotový skolaudovaný bytový komplex na základe kúpnopredajnej zmluvy. Financovanie kúpy bude zabezpečené z prostriedkov ŠFRB a z dotácií z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Podmienky pre odkúpenie obecných nájomných bytov financovaných zo ŠFRB riadi a upravuje štát a v súčasnosti platná legislatíva umožňuje odkúpenie až po 30 rokoch užívania bytu.“

Pán starosta, ďakujeme za rozhovor.

Kolaudácia novostavby 30.12.2015

Pozrite si aj

STAVIAME PRE VÁS!

V súčasnosti je jednou z priorít riešenie bytovej otázky obyvateľov menších miest. V Moldave nad Bodvou sme v roku 2014 odovzdali do užívania nízko...

POZNÁME PRVÉHO OBYVATEĽA PROJEKTU POD GOMBÁŠOM

Sťahovať sa plánuje na jar, nového domova sa už s rodinou nevie dočkať Projekt výstavby rodinných domov Pod Gombášom si už stihol získať mnohých bu...

KOMFORT RODINNÉHO DOMU V MEZONETE S TERASOU

Komfort a štýl, ktorý je charakteristický pre novostavbu MONDREV, mladí investori preniesli aj do interiéru priestranného mezonetového bytu. Bývani...

Táto stránka používa cookies.