Nové bývanie aj keď nie "vo vlastnom".


Výborným príkladom riešenia bytovej otázky v obciach na Slovensku je zámer starostu obce Jasov Ing. Gabriela Nagya, ktorý ešte koncom roka 2015 vyhovie dopytu obyvateľov po novom ekonomickom bývaní. Sme radi, že vám môžeme priniesť exkluzívne interview, ktoré nám pán starosta poskytol.

Pán starosta, vedeli by ste pre našich čitateľov priblížiť váš zámer o výstavbe nájomných bytov v obci?

"Primárnym motívom pre výstavbu nájomných bytových domov bol z roka na rok silnejúci dopyt po novom bývaní zo strany mladých ľudí. Naším cieľom je týchto ľudí udržať v regióne a vytvoriť pre nich vhodné podmienky pre život. Obec Jasov má v územnom pláne vymedzené lokality pre individuálnu bytovú výstavbu ale vlastnícke vzťahy k pozemkom sú zatiaľ nevysporiadané. Preto sme prioritne zvolili alternatívu využiť pozemok, ktorý má obec vo vlastníctve a vybrať sa cestou výstavby nájomných bytov. Uspokojíme tak požiadavky mladých a dôchodcov po ekonomickom bývaní. "

Aké byty budú k dispozícii pre záujemcov?

"Navrhované byty sú jednoizbové (40m2) a dvojizbové (55m2). Bytový komplex pozostáva z dvoch bytových domov, a v každom z nich je šesť bytových jednotiek. Z minulých rokov evidujeme žiadosti o prenájom obecných bytov, ktoré sme doposiaľ nevedeli naplniť nakoľko v nájomnom bytovom dome, ktorý bol postavený z prostriedkov ŠFRB (Štátneho fondu rozvoja bývania) z roku 2001 nie sú k dispozícii voľné byty. Z tejto skúsenosti vychádzajúc, nový zámer počíta aj s možnosťou ďalšej naväzujúcej výstavby."

Aký je časový plán pre výstavbu a odovzdávanie bytov do užívania nájomcom?

"Predpokladaný termín kolaudácie je koniec roka 2015. Dodávateľom stavby a zároveň aj investorom je spoločnosť MONDREV s.r.o., ktorá je certifikovaným dodávateľom stavieb z nízkoenergetického stavebného systému VELOX. Vďaka výhodám, ktoré tento stavebný systém poskytuje, bude možné zabezpečiť skoré uvedenie stavby do užívania."

Spomenuli ste, že sa jedná o ekonomické bývanie. Aká je predpokladaná výška nájmu bytov, s ktorou môžu záujemcovia rátať?

"Nájomné bytov vrátane fondu opráv sa bude pohybovať v rovine 150 až 160 Eur mesačne. Keďže plánované bytové domy spadajú do kategórie nízkoenergetických stavieb, mesačné náklady na energie budú výrazne nižšie ako v bytových domoch z klasických stavebných materiálov."

Počíta sa s možnosťou odkúpenia bytov do osobného vlastníctva?

"Áno, je tu táto možnosť. Obec odkupuje od investora hotový skolaudovaný bytový komplex na základe kúpnopredajnej zmluvy. Financovanie kúpy bude zabezpečené z prostriedkov ŠFRB a z dotácií z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Podmienky pre odkúpenie obecných nájomných bytov financovaných zo ŠFRB riadi a upravuje štát a v súčasnosti platná legislatíva umožňuje odkúpenie až po 30 rokoch užívania bytu."

Pán starosta, ďakujeme za rozhovor.

Kolaudácia novostavby 30.12.2015

Komfort a štýl, ktorý je charakteristický pre novostavbu MONDREV, mladí investori preniesli aj do interiéru priestranného mezonetového bytu. Bývanie na dvoch podlažiach s rozlohou 200m2...

Ak túžite po vlastnom novom bývaní na úrovni, ste opäť bližšie k cieľu. Aktuálne realizovaný projekt výstavby rodinných domov Pod Gombášom má za sebou ďalšie dôležité fázy.…

V súčasnosti je jednou z priorít riešenie bytovej otázky obyvateľov menších miest. V Moldave nad Bodvou sme v roku 2014 odovzdali do užívania nízkoenergetický bytový dom s 28 bytovými jednotkami zo stavebného systému VELOX...

Výborným príkladom riešenia bytovej otázky v obciach na Slovensku je zámer starostu obce Jasov Ing. Gabriela Nagya, ktorý ešte koncom roka 2015 vyhovel dopytu obyvateľov po novom ekonomickom bývaní...

 • Jedna vrstva nestačí. ...preto staviame VELOX

  Princíp sendvičovej konštrukcie spočíva vo vrstvení materiálov rôznej povahy. Každá z vrstiev je pritom "špecialistom" pre určitú vlastnosť konštrukcie. Jedna zabezpečuje tepelnú izoláciu, ďalšia statiku konštrukcie a požiarnu odolnosť, tretia zvukovú izoláciu a tepelnú akumuláciu. Spolu vytvárajú obvodový plášť s takými parametrami, ktorým nedokáže konkurovať žiadny jednovrstvový materiál. Ukážkovým príkladom sendvičovej konštrukcie obvodového plášťa budov je komplexný systém strateného debnenia na báze štiepkocementovej dosky - stavebný systém VELOX.

 • Vysoký tepelný odpor. ...preto staviame VELOX

  Spoľahlivá tepelná izolácia bez tepelných mostov je jednou zo základných požiadaviek na moderné obvodové konštrukcie. Vysoký tepelný odpor je základnou požiadavku pri šetrení energií. Táto vlastnosť sa výrazne premieta do nižších účtov za kúrenie. Stavebný systém tvorí overená kombinácia štiepkocementovej dosky a vloženej tepelnej izolácie - expandovaného polystyrénu. Napríklad špičková obvodová stena VELOX XL 42 plus so zabudovaným sivým polystyrénom hrúbky 200 mm dosahuje tepelný odpor až 6,96 m2K/W.

 • Jednoduchosť výstavby ...preto staviame VELOX

  V prípade stavebného systému VELOX ide o jednoduchý systém, ktorý funguje ako skladačka. Vďaka tomu je veľmi efektívny a rýchly. Pri výstavbe zo systému VELOX sa na 100m2 zastavanej plochy spotrebuje cca 21 ton dosiek VELOX = jedna nákladná súprava. Pri rovnakom rozmere domu s tradičnými materiálmi je to 84 ton murovacieho materiálu = štyri nákladné súpravy. Celkový čas výstavby hrubej stavby je cca. 3 týždne (aj s pokrytím strechy).

 • Výborná tepelná akumulácia ...preto staviame VELOX

  Patrí medzi základné vlastnosti stavebného systému, ktoré ovplyvňujú komfort bývania. Vytvára pocit tepelnej pohody v dome, či byte. Masívna a stabilná stavba z VELOXu prináša so sebou dokonalé spojenie tepelno - izolačných vlastností a tepelno - akumulačných parametrov. Zásluhou vysokého tepelného odporu steny v kombinácii s tepelnou akumuláciou betónového jadra zostáva v miestnostiach v lete aj bez klimatizácie príjemný chládok. V zime sa naopak v betónovom jadre naakumulované teplo z kúrenia postupne uvoľňuje späť do interiéru. Schopnosť akumulovať teplo má stavebný systém VELOX 7 x vyššiu ako tradičné murované stavebné materiály a až 22 x vyššiu ako pórobetónové tvárnice.

 • Zvuková izolácia ...preto staviame VELOX

  Pri rozhodovaní sa o stavebnom systéme bol tento parameter ešte donedávna neprávom podceňovaný. Pokoj, ticho, súkromie – to sú parametre bezpodmienečne nutné pre oddych pri bývaní, v prípade kancelárie sú dôležité pre sústredenie a vyhýbanie sa zbytočným rušivým vplyvom. Masívne betónové jadro v kombinácii s absorpčnou schopnosťou štiepkocementovej dosky spĺňajú náročné požiadavky na zvukovú izoláciu obvodových aj deliacich stien. Index vzduchovej nepriezvučnosti medzibytovej deliacej steny VELOX TT 30 /hr. 30 cm/ Rw = 63dB.

 • Spoľahlivá statika a tuhosť stavby ...preto staviame VELOX

  Sú samozrejmosťou stavebného systému VELOX a patria medzi jeho hlavné benefity. Z klasických stavebných materiálov sa mu, čo do pevnosti, prakticky žiaden nemôže rovnať. Masívna a stabilná monolitická konštrukcia stavebného systému VELOX rozširuje možnosti jeho použitia aj do oblastí, ohrozených zemetrasením a povodňami. Pevnosť a tuhosť stavby je v prípade sendvičovému systému VELOX dosiahnutá vďaka monolitickému betónovému jadru. Jednoliatosť betónového jadra zaručuje jeho maximálnu stabilitu.

 • Variabilita systému ...preto staviame VELOX

  Základom je štiepkocementová doska, ktorú z 89% tvorí drevo ihličnatých stromov. VELOX dosky sa jednoducho a rýchlo opracovávajú ako drevo a umožňujú vytvoriť dom podľa vlastných predstáv, prakticky bez obmedzení. Vďaka tejto vlastnosti je VELOX obľúbený tak u architektov, ako aj u investorov, ktorým umožní navrhnúť a realizovať bývanie podľa svojich predstáv.

Kontaktujte nás.


Odosiela sa správa...
Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme!

Fakturačné údaje:

MON-DREV s.r.o.
Budulovská 3043, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 46417877, IČ DPH: SK 202 3387333
Bankové spojenie:

Kancelária prvého kontaktu:

MON-DREV s.r.o.
Nová 38, 045 01 Moldava nad Bodvou

Kontakty:

Tel/Fax: +421 55 60 29 81
Mobil: +421 918 492 938
Email: mondrevsro@gmail.com